غدیر

  • تهران - منطقه 14 - بزرگراه امام علی - خروجی محلاتی شرق - چهارراه دهم فروردین - خ. شاه آبادی جنوبی - م. مالک اشتر
  • ،
کلمات کلیدی :

اماکن ورزشی

|

باشگاه

|

ورزشی

ارزیابی