کارخانه پارس پیچ

  • مدیر - جواد مهدیه
  • قزوین - تاکستان - جاده تاکستان - کیلومتر 3 - جنب کیان شیمی (نخ تایر)
  • ، ،
کلمات کلیدی :

ابزار

|

پرچ

|

پیچ

|

مهره

|

میخ

|

یراق

ارزیابی