دکتر ایرج درویش

  • مدیر - ایرج درویش
  • تهران - منطقه 6 - قائم مقام فراهانی - نرسیده به خیابان بهشتی - بیمارستان تهران کلینیک - ک.پ : 1586746711
  • ،