جنرال الکتریک

شمیران - بلوار اندرزگو - خ حکمت (کارگاه) همراه:09121995792
  • مدیر - فیض بخش
  • تهران - منطقه 11 - جمهوری - بین خیابان حافظ و شیخ هادی - ساختمان آلومینیوم (دفتر)
  • ،
تصاویر