صادقی

  • مدیر - حسین صادقی
  • تهران - منطقه 15 - خاوران - ایستگاه امیرسلیمانی - بین خیابان شهیدانورزاده و بنی طبا - پ. 343 - ک.پ : 1794875811