غفاری

  • مدیر - علی اکبر پورامین
  • تهران - منطقه 15 - خاوران - ایستگاه امیر سلیمانی - روبروی آموزش و پرورش منطقه 15 - پ. 776 - ک.پ : 1794875535
  • ،