شرکت تعاونی پارس نورد اراک

  • مدیر - عباس رحیمی
  • مرکزی - اراک - جاده تهران - کیلومتر 12 - روبروی حاجی آباد - موت آباد - خ. کوشش - جنب شرکت یاسان