کارخانه البرز پولادین 2000

  • مدیر - جلیل روح الهی
  • قزوین - البرز - شهر صنعتی البرز - میرداماد غربی - خ. شیخ بهایی شمالی
  • ، ،
ارزیابی