دکتر سیمین امام پور

  • تهران - منطقه 6 - قائم مقام فراهانی - جنب تهران کلینیک - پ. 178 - ک.پ : 1586746134
مستقردر :

ونک - کلینیک چشم پزشکی
مستقرها :

دکتر سیدفرزاد اکابری - متخصص جراحی استخوان و مفاصل
ارزیابی