کارخانه البرزیدک (سیلندر)

  • مدیر - فریدون صوفی
  • قزوین - البرز - شهر صنعتی البرز - میرداماد غربی - خ. بیهقی
  • ،
ارزیابی