آزاد تهران جنوب - دانشکده فنی مهندسی

  • تهران - منطقه 14 - بلوار ابوذر - تقاطع بزرگراه آهنگ