فرآوران همگام (فرهام)

  • مدیر - محمدحسن طاهری
  • تهران - منطقه 6 - خالداسلامبولی (وزرا) - خ. 5 - پ. 6 - ط. دوم - واحد 23 - ک.پ : 1513719318
  • ،