کارخانه ابزار قزوین (بیل و فرغون)

  • مدیر - صادقی
  • تهران - منطقه 18 - جاده قدیم تهران - مابین پمپ بنزین و هفت سنگان - روبروی نمایشگاه نورمحمدی