دکتر محمدصادق فاضلی شورکی (جراح کولورکتال)

  • تهران - منطقه 3 - ولی عصر - بالاتر از بزرگراه همت - جنب مجتمع تجاری خورشید - ساختمان شماره 1266
مستقردر :

ارزیابی
عالی دکتر محمدصادق : عالی
عالی است
تخصص دکتر محمدصادق : تخصص
عالی