فریس آبادی

  • مدیر - علی فریس آبادی
  • تهران - منطقه 12 - مصطفی خمینی (سیروس) - نرسیده به خیابان 15 خرداد - پ. 330 - ک.پ : 1117987546
  • ، ،