تات

  • مدیر - هوشنگ شفیعی ادیب
  • تهران - منطقه 12 - مصطفی خمینی (سیروس) - پایین تر از بیمارستان سپیر - پ. 396 - ک.پ : 1117976717
  • ،