کارخانه البرزابزار

  • مدیر - حسن بهرامعلیان
  • قزوین - البرز - شهر صنعتی البرز - بلوار فارابی - خ. قائم مقام فراهانی - روبروی شرکت شیلانه - خ. جریر طبری