کارخانه البرز چلیک ایران

  • قزوین - قزوین - جاده قدیم تهران - بالاتر از نیروگاه رجایی - سمت راست - جنب دهکده کوندج
کلمات کلیدی :

مخازن

|

مخزن

ارزیابی