شرکت بین المللی شیمیایی پارس

  • مدیر - منصور طلایی
  • تهران - منطقه 6 - خالداسلامبولی (وزرا) - خ. 11 - پ. 1 - ط. سوم - ک.پ : 1513755631
  • ،