کارخانه نقشستان

  • مدیر - حامد ابراهیمیان
  • اسلام شهر - چهاردانگه - جاده حسین آباد - پ. 98