لوکس شمشیری

  • مدیر - مجیدی - خلیلی
  • تهران - منطقه 6 - خالداسلامبولی (وزرا) - بین خیابان 9 و 11 - پ. 103 - ک.پ : 1513743315
  • ، ،
کلمات کلیدی :

رستوران

ارزیابی