شرکت زرنگار (آبکاری)

  • مدیر - محسن صالحی
  • البرز - کرج - بهشتی - روبروی خیابان ادهم - پاساژ طلا - ط. دوم

شرکت زرنگار (آبکاری) در یک نگاهآبکاری زرنگار با هدف انجام آبکاری به صورت علمی و با کیفیت مناسب فعالیت خود را آغاز نمود، این واحد توسط فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی مواد از دانشگاه علم و صنعت در اردیبهشت ماه 1392 فعالیت خود را در زمینه آّبکاری طلا و جواهر آغاز و  بعد از 3 ماه از شروع فعالیت خود با تحقیق و توسعه واحد تولیدی، فعالیت خود در زمینه آّبکاری انواع بدلیجات برای نخستین بار در کرج آغاز نمود. 
 
ارزیابی