دکتر سیدحمید مرتضوی

  • تهران - منطقه 2 - م. کاج - خ. سرو شرقی - ساختمان استادشهریار - پ. 7 - ط. سوم - واحد 7 - ک.پ : 1998613733
مستقردر :

بیمارستان ایرانیان - بیمارستان تخصصی روانپزشکی
بیمارستان رازی - بیمارستان تخصصی روانپزشکی
ارزیابی