غزال

  • مدیر - غزالی
  • تهران - منطقه 2 - شهرک قدس (غرب) - چهارراه دریا - ساختمان صدف - ط. چهارم - واحد 14 - ک.پ : 1468984798