ایران خودرو - کد 85270

  • مدیر - عباس ابراهیمی میمند
  • البرز - کرج - سه راه رجایی شهر (گوهردشت) - کمربندی - جنب تیرچه سازی محامد - پ. 1