ایستگاه ماشین دودی

  • تهران - منطقه 12 - ری - نرسیده به میدان قیام - تقاطع خیابان خراسان