کیهان - شعبه اسلام شهر

  • اسلام شهر - ایستگاه نوری - جنب اداره برق - پاساژ المهدی - ط. دوم