پتروصنعت پارس

  • مدیر - سعید عباسی
  • تهران - منطقه 7 - بهار جنوبی - ک. صدیق - مجتمع تخت جمشید - واحد 5
  • ،