ان. ای. سی (NEC)

  • مدیر - کوزو ناکایاما
  • تهران - منطقه 6 - خالداسلامبولی (وزرا) - روبروی خیابان 35 - پ. 102 - ط. همکف
  • ،
کلمات کلیدی :

مخابرات

|

سیستم مخابرات

ارزیابی