دکتر فریده کاظمیان ابیانه

  • تهران - منطقه 2 - بلوار فرحزادی - نرسیده به میدان صنعت - مجتمع پزشکی پردیس - ک.پ : 1466713375
مستقردر :

بیمارستان مادران - بیمارستان تخصصی زنان و زایمان
ارزیابی