110 (سمند - پرشیا - پراید)

  • مدیر - پورنظری
  • تهران - منطقه 4 - هنگام - 30 متری دوم - پ. 16