موسسه فرهنگی هنری آوای شباهنگ

  • مدیر داخلی - علی رضا تجویدی
  • تهران - منطقه 6 - کریمخان زند - خ. سنایی - ساختمان شماره 49 - ط. سوم - واحد 305 - ک.پ : 1585863147

موسسه فرهنگی هنری آوای شباهنگ در یک نگاهپخش و نشر آلبوم های موسیقی - ضبط و تولید آلبوم های موسیقی - تبلیغات برای آلبوم ها
مدیر بررسی آثار موسیقی - قنبریان

ایران - تهران
ارزیابی