مدرسه خان مروی

  • تهران - منطقه 12 - ناصرخسرو - ک. مروی