ثامن الائمه - شعبه منتظری - کد 237

  • آذربایجان شرقی - تبریز - چهارراه منتظری