سپهرگستر (پخش پفیلا)

  • مدیر - علی رضا زمانی منفرد
  • تهران - منطقه 16 - نازی آباد - خ. بهمنیار - م. بنفشه - ک. وشکینی - پ. 18