دبیرخانه نشست مدیریت دانش

  • مدیر - سلطانی
  • تهران - منطقه 7 - خرمشهر (آپادانا) - خ. عربعلی (نوبخت) - خ. 7 - پ. 7 - ط. اول
ارزیابی