بیمارستان کودکان تهران

  • مدیر - یزدانی
  • تهران - منطقه 6 - طالقانی - نرسیده به خیابان ولی عصر - پ. 456 - ک.پ : 1591813741
  • ،
مستقرها :

دکتر ابراهیم اخوان - فوق تخصص کودکان
دکتر احمد روان پارسا - فوق تخصص کودکان
دکتر حسن باقری - فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان
دکتر حسین داهی فر - فوق تخصص کودکان
دکتر رسول فرج الهی - متخصص گوش حلق و بینی
دکتر زهرا عرفانی - فوق تخصص خون و سرطان کودکان
دکتر فاطمه روشن - فوق تخصص کودکان
دکتر محمدابراهیم یونسی - فوق تخصص کودکان
دکتر منصور شیخ - فوق تخصص جراحی کودکان
دکتر منصور ملاییان - فوق تخصص جراحی کودکان
دکتر ناصر یزدی - فوق تخصص آلرژی کودکان
ارزیابی