بانک قوامین - شعبه میدان امام خمینی قائم شهر - کد 7040

  • مازندران - قائم شهر - م. امام خمینی - خ. بابل - روبروی آتش نشانی
  • ،