سپهرپاد (تولید پوشش های فلزی)

  • مدیر - صالحی نیا
  • تهران - منطقه 7 - خرمشهر (آپادانا) - خ. عشقیار (نیلوفر) - پ. 48 - ط. چهارم - ک.پ : 1533846385