بانک تجارت - شعبه کریمخان زند شرقی - کد 211

  • تهران - منطقه 6 - کریمخان زند - نبش خیابان خردمند جنوبی - ک.پ : 1584775411