تجارت الکترونیک شتاپ

  • مدیر - داود مهدوی
  • زنجان - زنجان - سعدی - نبش خیابان زینبیه - کوهستان 2 - ساختمان وزیری - ط. سوم - واحد 10