بیمارستان شفایحیاییان - علوم پزشکی

  • مدیر - جعفری
  • تهران - منطقه 12 - مجاهدین اسلام - روبروی پمپ بنزین - ک.پ : 1157637131
مستقرها :

دکتر ابراهیم عامری مهابادی - فوق تخصص جراحی ستون فقرات
دکتر امیرهوشنگ اربابی - فوق تخصص کودکان
دکتر حمید طاهری - متخصص جراحی استخوان و مفاصل
دکتر خداکرم رستگار - متخصص جراحی مغز و اعصاب
دکتر خدامراد جمشیدی - متخصص جراحی استخوان و مفاصل
دکتر داود جعفری - متخصص جراحی استخوان و مفاصل
دکتر سام حاجی علیلو سامی - متخصص جراحی استخوان و مفاصل
دکتر سیدعباس بهگو - متخصص جراحی استخوان و مفاصل
دکتر محمد رهبر - متخصص جراحی استخوان و مفاصل
دکتر محمود جبل عاملی - فوق تخصص جراحی زانو
دکتر هومن شریعت زاده - فوق تخصص جراحی دست
ارزیابی