جامع بقیه اله دولاب

  • تهران - منطقه 14 - م. سعیدی (غیاثی) - خ. هدایتی
ارزیابی