صالحی

  • مدیر - علی اصغر صالح پور
  • تهران - منطقه 6 - کارگر شمالی (امیرآباد) - نرسیده به چهارراه فاطمی - مقابل موزه فرش - پ. 300 - ک.پ : 1418653596
  • ،