مرکز مدیریت پیوند و بیماری های خاص (دیالیز و پیوند اعضا)

  • تهران - منطقه 11 - حافظ - تقاطع خیابان جمهوری - ساختمان مرکزی وزارت بهداشت - ک.پ : 1969714713
  • ،