دکتر حسین میرزایی

  • تهران - منطقه 6 - آذربایجان - نرسیده به خیابان آزادی - ساختمان پزشکان 1064 - ط. زیرزمین
مستقردر :

بیمارستان البرز - بیمارستان
ارزیابی
اطلاعات دکتر حسین میرزایی را اصلاح کنید نگین : اطلاعات دکتر حسین میرزایی را اصلاح کنید
آدرس مطب: خیابان آزادی خیابان آذربایجان ساخنمان پزشکان 1064 <br/>تلفن :021 66014256