گسترش خدمات پارس خودرو (مرکزی گروه نیسان)

  • مدیر - شهریاری
  • تهران - منطقه 21 - بزرگراه لشگری (جاده مخصوص کرج) - کیلومتر 9 - خ. نخ زرین - روبروی شهاب خودرو - ک.پ : 1389745611
  • ،