شرکت ذوالقدری

  • مدیر - منوچهر ذوالقدری
  • تهران - منطقه 21 - بزرگراه لشگری (جاده مخصوص کرج) - کیلومتر 9/5 - روبروی شهاب خودرو - جنب تعمیرگاه مرکزی پارس خودرو - پ. 94 - ک.پ : 1389745511