شمیم

  • مدیر - متیان
  • تهران - منطقه 12 - 15 خرداد - بازار بزرگ - جنب مسجد امام - بازار کویتی های رضایی - ط. زیرزمین اول - واحد 64 - ک.پ : 1161657146
ارزیابی