شرکت کالای تک مخملیان فر (کریمی)

  • تهران - منطقه 7 - خرمشهر (آپادانا) - روبروی خیابان صابونچی (مهناز) - پ. 117 - ک.پ : 11169
  • ، ،